PAVEL 5'8" Keel Hauler,
2018.04.16

ディーラーの八王子ライドさんにお届けです。

180416_58KH_1.jpg180416_58KH_2.jpg180416_58KH_3.jpg